Lufttrykk i vinterdekk

Dekktrykket faller når det blir kaldere. Hvis et dekk har et trykk på 2 bar (29 psi) ved for eksempel 20 °C, kan trykket bli bare 1,8 bar (26 psi) ved 0 °C. Hvis dekktrykket er lavt når du kontrollerer det i kaldt vær, må du pumpe opp dekkene i henhold til kjøretøyprodusentens anbefalinger.

Vår råd:
Når du pumper opp kalde dekk (dekktemperaturen ved utetemperaturen):
skal du pumpe dem opp til de trykkene som anbefales av kjøretøyprodusenten.

Hvis du måler trykket i en varm garasje eller verksted:
Skal du legge 0,2 bar (3 psi) til det trykket som anbefales av kjøretøyprodusenten. Dette vil sørge for at du kompenserer for den kalde temperaturen og kjører på korrekt dekktrykk.
Lufttrykk i dekk

Lufttrykk i dekkene

Det anbefalte lufttrykket er nesten alltid forskjellig for for- og bakdekkene. Dersom du er usikker på din bils lufttrykk så bruk noen minutter på å lese gjennom denne...

Lufttrykk i vinterdekk

Riktig lufttrykk i vinterdekk

Når det blir kaldere, synker lufttrykket i dekket. Hvis dekket har 2,0 bar ved innendørstemperatur, blir trykket 1,8 bar hvis det er null grader. Dersom du fyller luft in...

Lufttrykk i sommerdekk

Riktig lufttrykk i vinterdekk

Kontroller alltid lufttrykket ditt når dekkene er kalde/bilen har stått stille et par timer. Hvis dekkene er varme, noe de blir etter bare 3 km kjøring, bør du legge ti...