kontakt

Lufttrykk i dekk

Å vite riktig lufttrykk for din bil gir deg mange fordeler:
  • Dekkenes ytelse maksimaliseres, og kjøretøyet ditt blir sikrere å føre.
  • Utgangspunktet er å kontrollere lufttrykket på hvert hjul minst en gang per måned og før hver langtur.
  • Husk å kontrollere reservehjulet også. Feil lufttrykk kan gjøre at grepet reduseres og at bremsestrekningen øker. Det kan også lede til skader på dekkene dine og felger samt øke drivstofforbruket ditt.


Det anbefalte lufttrykket er nesten alltid forskjellig mellom for- og bakdekkene. Om du er usikker på din bils lufttrykk, så bruk noen minutter på å lese gjennom denne artikkelen. Det kan spare både tid og penger.

Når kontrollerte du dekkene sist?
Når kontrollerte du lufttrykket sist? Vet du ikke?

Disse spørsmålene er faktisk grunnen til at så mange kjører med farlig lavt lufttrykk. Å kontrollere trykket er både billig og enkelt, men hvorfor er det så få som gjør noe så viktig?

  • Feilaktig lufttrykk kan påvirke kjøretøyets styre- og kjøreegenskaper, noe som leder til økt risiko for trafikkulykker.
  • Dersom dekkene dine har så feil lufttrykk at de ikke er sikre å kjøre med, kan denne artikkelen øke sikkerheten din og spare deg for unødvendige utgifter.
  • Er du usikker på din bils lufttrykk og hvor du kan finne det?
  • Korrekt lufttrykk for ditt kjøretøy skal stå i instruksjonsboken. Informasjonen skal også stå på kjøretøyets innside (kontroller stolpen ved førerdøren, sikringsboksen eller innsiden av tanklokket). I de fleste tilfeller angis to forskjellige trykk:
  • For "normale" kjøreforhold (for eksempel 1-2 passasjerer).
    For et lastet kjøretøy (med ekstra passasjerer eller tung last).

For å kontrollere lufttrykket trenger du en lufttrykksmåler eller benytte det luftpåfyllingsutstyret du finner på for eksempel bensinstasjoner eller dekkverksteder. Nedenfor ser du hvordan lufttrykket kan påvirke din sikkerhet:

LEVETID Dekk med for lavt lufttrykk reduserer dekkenes holdbarhet, noe som fører til unødvendig slitasje som til slutt kan lede til plutselig trykkfall.Undertrykk på 0,5 bar eller mer = FARLIG

STYREEVNE Med for lavt lufttrykk er kjøretøyets styring mindre presis. Dersom en sving kan tas i 100 km/h med et lufttrykk på 2,0 bar, så reduseres denne hastigheten til 87 km/h ved 1,0 bar. Lavt lufttrykk = dårligere kjøreegenskaper

VANNPLANING Dersom lufttrykket er 30% under kjøretøyprodusentens anbefaling øker risikoen sterkt for vannplaning. Lavt lufttrykk = Økt risiko for vannplaning

BREMSEEVNE Tester viser at bremsestrekningen fra 90 km/h til 70 km/h er 40 meter ved 2,0 bar, men 45 meter ved 1,0 bar. Det er hele 5 meter lenger! 1,0 bars undertrykk = 5 meter lenger bremsestrekning

DRIVSTOFFORBRUK Dekk med undertrykk på 1,0 bar gir høyere rullemotstand, noe som leder til ca 6% økt drivstofforbruk.
Lufttrykk i dekk

Lufttrykk i dekkene

Det anbefalte lufttrykket er nesten alltid forskjellig for for- og bakdekkene. Dersom du er usikker på din bils lufttrykk så bruk noen minutter på å lese gjennom denne...

Lufttrykk i vinterdekk

Riktig lufttrykk i vinterdekk

Når det blir kaldere, synker lufttrykket i dekket. Hvis dekket har 2,0 bar ved innendørstemperatur, blir trykket 1,8 bar hvis det er null grader. Dersom du fyller luft in...

Lufttrykk i sommerdekk

Riktig lufttrykk i vinterdekk

Kontroller alltid lufttrykket ditt når dekkene er kalde/bilen har stått stille et par timer. Hvis dekkene er varme, noe de blir etter bare 3 km kjøring, bør du legge ti...