Lufttrykk i sommerdekk

Et dekk med korrekt lufttrykk øker sikkerheten, er mer økonomisk og ruller lettere, noe som også er bra for miljøet. Kontroller dekktrykket hver måned, også reservehjulet!

Kontroller om mulig lufttrykket når dekkene er kalde. Dersom dekkene er varme, noe de blir etter bare 3 km kjøring, så bør du legge til 0,3 bar i tillegg til kjøretøyprodusentens anbefaling. Kontroller gjerne dekkene igjen når de er kalde – da bør lufttrykket være korrekt.

Øvrige tips når det gjelder sommerdekk:
  • Hvis dekktrykket er 30% eller ca 0,5 bar lavere enn anbefalt, øker risikoen for vannplaning og dekkenes levetid forkortes kraftig.
  • Tøm ikke luft ut av et varmt dekk. Vent til dekkene er kalde før du kontrollerer trykket.
  • Selv om dekkene er fylt med nitrogen (kvelstoff) må du kontrollere trykket regelmessig.
  • Full last, tilhenger og tauing påfører dekkene dine ekstra belastning. Juster da trykket til bilprodusentens anbefaling for «full last».

Lufttrykk i dekk

Lufttrykk i dekkene

Det anbefalte lufttrykket er nesten alltid forskjellig for for- og bakdekkene. Dersom du er usikker på din bils lufttrykk så bruk noen minutter på å lese gjennom denne...

Lufttrykk i vinterdekk

Riktig lufttrykk i vinterdekk

Når det blir kaldere, synker lufttrykket i dekket. Hvis dekket har 2,0 bar ved innendørstemperatur, blir trykket 1,8 bar hvis det er null grader. Dersom du fyller luft in...

Lufttrykk i sommerdekk

Riktig lufttrykk i vinterdekk

Kontroller alltid lufttrykket ditt når dekkene er kalde/bilen har stått stille et par timer. Hvis dekkene er varme, noe de blir etter bare 3 km kjøring, bør du legge ti...